باکو دانه ترمینال با مسئولیت محدود
باکو دانه ترمینال با مسئولیت محدود آماده است تا پیشنهادات مربوط به حمل و نقل ، ذخیره سازی ، بارگیری و تحویل دانه توسط آب ، راه آهن و حمل و نقل جاده ای و همچنین کمک در صدور گواهینامه بار را بررسی کند. سرمایه گذاران (مشتری ها) می توانند براساس پیشنهادات فوق غلات را حمل و نقل کنند.
Оставить заявку
Заполните контактные данные и мы свяжемся в скором свяжемся с вами