اخبار شرکت

رویداد در سفارت جمهوری قزاقستان در جمهوری آذربایجان." رویداد در سفارت جمهوری قزاقستان در جمهوری آذربایجان.

رویداددرسفارتجمهوریقزاقستاندرجمهوریآذربایجان."رویداددرسفارتجمهوریقزاقستاندرجمهوریآذربایجان.
در تاریخ 3 مارس 2021 م. دیدار دوستانه نمایندگان بخش دولتی، بازرگانان، مدیران، شرکت های ملی دو کشور در محل سفارت جمهوری قزاقستان در آذربایجان برگزار شد که در این برنامه اولویت های اقتصادی کشورهای قزاقستان و آذربایجان، وضعیت فعلی و چشم انداز توسعه همکاری بین دو کشور دوست در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری، نیرو (انرژی)، حمل و نقل و لجستیک بررسی گردید. پیام اصلی این دیدار "آذربایجان - قزاقستان، افق های جدید همکاری" بوده است.
در این برنامه آقای ساغت ادریس‌اف معاون رئیس هیئت مدیره شرکت "پایانه غلات باکو" ضمن اشاره به چشم اندازهای همکاری دو کشور در زمینه تجارت محصولات کشاورزی نسبت به افزایش صادرات گندم خوراکی قزاقستان به کشور آذربایجان و بازگشت قزاقستان به موقعیت موفق قبلی و رتبه های برتر در این زمینه ابراز امیدواری نمود. وی نیز به ضرورت افزایش فروش آرد مارک تجاری "بای ترک" («Bayterek») که نیز از گندم درجه یک و باکیفیت قزاقستان در پایانه غلات باکو تولید می شود اشاره کرد.
در پایان برنامه ضیافت ناهار با غذاهای سنتی قزاقی برای حضار و مهمانان تدارک دیده شد.