اخبار شرکت

سفیر جمهوری قزاقستان از پایانه غلات باکو بازدید کرد.

سفیر جمهوری قزاقستان از پایانه غلات باکو بازدید کرد.
در تاریخ 15 آوریل 2021 م. آقای سرجان عبدالکریم‌اف سفیر جمهوری قزاقستان طی بازدید از بندر بین‌المللی تجاری دریایی "هوسان" باکو از شرکت مشترک قزاقستانی-آذربایجانی "پایانه غلات باکو" نیز دیدن کرد.
طی این بازدید مسائل حمل و نقل، تحویل و نگهداری غلات قزاقستان، افزایش فروش و عرضه آن در بازار داخلی آذربایجان و ترانزیت آن به کشورهای ثالث با استفاده از ظرفیت های پایانه غلات باکو بحث و بررسی شد.